Members

MEDIA CELL COORDINATORS

Coordinators


TEAM MEMBERS

 • Akhil Bachkaniwala
 • Akhil Mehra
 • Akshat Bhardwaj
 • Ayush Agarwal
 • Chaitanya Giri

 • Gaurav SS

 • Harshit Kumar Agarwal
 • Harshit Singh Rao
 • Junaid Ahmed
 • Kartikey Johri
 • Madhav Khandelwal
 • Mahima Kejriwal

 • Neelansh Sethi
 • Pratibha Goyal
 • Shaily Baheti
 • Shikha Khatry
 • Shubhi Agarwal
 • Sivakethan Suddapalli
 • Sourabh Kaushik
 • Unnati Tibrewal
 • Vibhas Bhairav Singh
Advertisements

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: